ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Учні 5 - 8 класів та їхні потреби. Навчання лексики та граматики із застосуванням сучасних методів, підходів та ресурсівТривалість модуля:
16 годин
Робочі мови модуля: англійська та українська
Тип навчання:
очна форма
По завершенню видається
сертифікат
Зміст модуля
1
Уміння 21-го століття та їх реалізація в сучасних навчально-методичних комплексах
2
Визначення цілей, задач та очікуваних результатів уроку чи серії уроків за темою, що вивчається. Способи взаємодії, інтеграція різних видів навчальної діяльності на уроках
3
Планування уроків з проектного навчання у середній школі
4
Аналіз типів вправ і завдань: перехід від контрольованого до вільного використання лексико-граматичного матеріалу
5
Особливості формування іншомовної граматичної компетенції на середньому етапі вивчення іноземної мови
6
Методи введення та опрацювання лексичного матеріалу. Введення, елісітація, перевірка залишкових знань
7
Аналіз та самоаналіз уроку та плану уроку іноземної мови як засіб підвищення ефективності професійної діяльності
8
Помилки та труднощі учнів. Коригування навчального курсу
Підручник Wider World 2 у подарунок кожному учаснику
Сертифікат на підтвердження участі (16 годин)
Розклад найближчих курсів модуля 3
Відгуки учасників курсу PROTEACH