ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Учні 5 - 8 класів та їхні потреби. Розвиток навичок говоріння та письма із застосуванням сучасних методів, підходів та ресурсівТривалість модуля:
16 годин
Робочі мови модуля: англійська та українська
Тип навчання:
очна форма
По завершенню видається
сертифікат
Зміст модуля
1
Розуміння принципів планування занять відповідно до очікуваних результатів
2
Створення комунікативного контексту для введення навчального матеріалу
3
Розвиток іншомовної компетенції усного мовлення учнів. Типи вправ для розвитку навичок усного спілкування
4
Писемне продукування як мовленнєва діяльність
5
Способи сприйняття учнями 5-8 класів навчальної інформації та особливості роботи з ними. Множинний інтелект
6
Переходи між видами діяльності та оптимальне використання часу на уроці з розвитку використання мови
7
Розвиток в учнів здатності до самооцінювання власного прогресу та навчальних досягнень із застосуванням тверджень: «Я знаю», «Я умію», «Я можу»
8
Методи та стратегії роботи над помилками
Підручник Wider World 2 у подарунок кожному учаснику
Сертифікат на підтвердження участі (16 годин)
Розклад найближчих курсів модуля 4
Відгуки учасників курсу PROTEACH