ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Учні 5 - 8 класів та їхні потреби. Розвиток навичок говоріння та письма із застосуванням сучасних методів, підходів та ресурсівТривалість модуля:
16 годин
Робочі мови модуля: англійська та українська
Тип навчання:
очна форма
По завершенню видається
сертифікат
Зміст модуля
 • 1
  Розуміння принципів планування занять відповідно до очікуваних результатів
 • 2
  Створення комунікативного контексту для введення навчального матеріалу
 • 3
  Розвиток іншомовної компетенції усного мовлення учнів. Типи вправ для розвитку навичок усного спілкування
 • 4
  Писемне продукування як мовленнєва діяльність
 • 5
  Способи сприйняття учнями 5-8 класів навчальної інформації та особливості роботи з ними. Множинний інтелект
 • 6
  Переходи між видами діяльності та оптимальне використання часу на уроці з розвитку використання мови
 • 7
  Розвиток в учнів здатності до самооцінювання власного прогресу та навчальних досягнень із застосуванням тверджень: «Я знаю», «Я умію», «Я можу»
 • 8
  Методи та стратегії роботи над помилками
Підручник Wider World 2 у подарунок кожному учаснику
Сертифікат на підтвердження участі (16 годин)
Розклад найближчих курсів модуля 4
Відгуки учасників курсу PROTEACH